Wat doe ik?

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” (Albert Einstein)

Therapie, hulpverlening & coaching

We gaan samen kijken naar het leven, naar jouw leven. Er wordt een systemische benadering gehanteerd om te inventariseren waar je tegenaan loopt? Wat ligt daaraan ten grondslag en wat zijn eventuele instandhoudende factoren? We kunnen samen inzicht creëren en de koers weer uitzetten en/of bijstellen indien dat nodig is. Doelgericht en in verbinding.

Inmiddels heb ik een ruim aanbod (zie onderstaand overzicht). De handvatten zijn meteen toepasbaar en kunnen op korte termijn verlichting bieden en/of helderheid verschaffen. Het is allemaal maatwerk. Ik wil vooral naar je luisteren, want het is allemaal te vinden in jou!

Paardencoaching & equitherapie
Paardencoaching is het inzetten van paarden als hulpmiddel tijdens een coachsessie voor mensen. Er wordt niet op het paard gereden en de persoon hoeft geen kennis van paarden te hebben.

Paarden leven in het hier en nu en kunnen dit vertalen naar de huidige situatie. Het paard is de spiegel tijdens de coachsessies. Hierbij wordt een beroep gedaan op de natuur van het paard. Een paard is namelijk een vluchtdier en leeft in een kudde. Als kuddedier zijn ze afhankelijk van hun kuddegenoten. Er is daar ook een rolverdeling. Zo is er de leidende merrie die de weg wijst als ze moeten vluchten en een hengst die het beste kan verdedigen. Los van de rangorde in een kudde, moet ook ieder kuddelid (geestelijk) gezond zijn.

Het bijzondere aan paarden is dat ze geen onderscheid maken tussen een mens of een dier. Ze reageren vanuit hun natuur op de spanning en uitstraling die een ‘nieuw kuddelid’ met zich meedraagt. Als ze opmerken dat deze persoon obstakels heeft, gaan ze proberen om te helpen. Paarden communiceren non-verbaal, oftewel met hun houding, gedrag en uitstraling. De paardencoach kan de paardentaal weer vertalen naar de persoon en daarmee een spiegelend inzicht verstrekken.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag.

Psychosociale therapie
Psychosociale hulpverlening betreft het ondersteunen en weer op weg helpen van mensen met klachten die ontstaan door problemen op persoonlijk, relationeel of maatschappelijk gebied. De hulpverlener maakt gebruik van de interventies, modellen en methodieken om de persoon weer in zijn of haar eigen kracht te zetten.

Acceptance and Commitment Therapie (ACT)
ACT is een vorm van therapie waarbij het aanvaarden van jouw (onverkaarde) klachten centraal staat (acceptatie). Je leert om het zinloze gevecht met (vervelende) emoties, gedachten en lichamelijke sensaties waar mogelijk te stoppen. Zo ontstaat er ruimte en aandacht voor dingen die echt belangrijk voor je zijn (commitment).

Trauma en transformatiewerk (EMDR)
Eye Movement Desensitization and Reprocessing afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Ook de inzet van paarden vanuit de polyvagale theorie heeft een helende en transformerende werking als het gaat om trauma.

Neurolinguïstisch programmeren
Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. Het is een methodiek voor krachtige persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen.

Contextuele therapie & systemisch werk
Met een systemische benadering gaan we kijken naar de omgeving met behulp van een familieopstelling, sociogram of met het maken van een levenslijn.

Teamcoaching en relatiebemiddeling (EFT)
Bij teamcoaching wordt gekeken naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Een teamcoaching is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten. Verbinding, communicatie en respect zijn hier doeltreffend.

Systemen zoals een team, familie of de sociale context waar iemand in leeft, willen net als een kudde paarden compleet zijn. Er is een wens voor veiligheid, (rang)orde en een rolverdeling. Een liefdesrelatie, maar ook een relatie met een collega, vriend(in) of familielid betreft een systeem die geoptimaliseerd kan worden. Er wordt gekeken hoe de relatie is vastgelopen. Bijvoorbeeld omdat jullie ‘uit elkaar gegroeid zijn’, er ontrouw in het spel is, er voortdurend heftige ruzies zijn of omdat het moeilijk is door veranderende omstandigheden. De therapeut geeft inzicht in gedrags- en communicatiepatronen en helpt, indien nodig, deze te doorbreken. Tijdens de gesprekken wordt gekeken naar individuele patronen, maar ook naar de interactie met de omgeving en met elkaar. Welke rolverdeling is er en welk automatisch gedrag is er ontstaan?

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een effectieve vorm van relatietherapie, gericht op emoties en de verbinding tussen jou en je partner. Tijdens de therapie werken jullie samen aan onderling vertrouwen, veiligheid en verdieping vanuit de hechtingstheorie: de basis van iedere relatie.
Ook voor relatiebemiddeling en teamcoaching kunnen we heel goed gebruik maken van het spiegelend inzicht van het paard.